Банкеръ Daily

Новини

Получаваме шестия транш от МВФ

На 7 юли бордът на изпълнителните директори на Международния валутен фонд приключи третия преглед за България по изпълнението на икономическата програма на правителството в рамките на двегодишното стенд-бай споразумение. След решението, до три дни, страната ни ще получи поредния, шести транш, в размер на 26 млн. СПТ (около 36.5 млн. щ. долара), съобщиха от финансовото министерство. С него финансирането от Фонда възлиза на 162 млн. СПТ от общо 240 млн. СПТ кредит по споразумението, одобрено на 27 февруари 2002 година.
Взетото решение на борда на МВФ и одобреният транш са след оценка на постигнатите макроикономически показатели от провежданата фискална политика и създадените предпоставки за по-висок икономически растеж. Отчетена е била силната външна позиция на страната, свързана със значителните по размер валутни резерви и продължаващото намаляване на съотношението външен дълг към брутния вътрешен продукт. В изказването си пред борда изпълнителният директор за България Джерон Кремерс е посочил, че страната ни има значителен потенциал да посрещне някои външни предизвикателства, най-вече по линия на по-слабите икономически условия в страните от Европейския съюз, които са наш основен търговски партньор. Препоръките към България са свързани с възстановяване темповете на структурната реформа и по-нататъшно подобряване на бизнесклимата с цел стимулиране на инвестициите и поддържане на конкурентоспособността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във