Банкеръ Daily

Новини

ПОЛУЧАВАМЕ 700 МЛН. ЕВРО ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Със 700 млн. евро Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подпомогне изпълнението на проекти по 7-те оперативни програми - „Транспорт”, „Регионално развитие”, “Околна среда”, “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, “Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”. Това предвижда одобреният от правителството проект на кредитно споразумение между България и ЕИБ. През последните 15 г. банката на ЕС е инвестирала у нас над 1,2 млрд. евро и е една от международните финансови институции, подпомогнали сериозно процеса на присъединяването ни към Общността.
Кредитът ще бъде глобален структурен заем и средствата ще постъпват в централния бюджет. Те ще се разходват централизирано, като са предназначени за подпомагане на националното съфинансиране и префинансиране на оперативните програми, изпълнявани със средства от структурните и Кохезионния фонд на ЕС. С предоставянето на този заем ЕИБ ще действа като потенциална съфинансираща структура на осигурени инвестиции в оперативните програми по Националната стратегическа референтна рамка, която е утвърдена от Европейската комисия.
Срокът на кредита ще е 25 г. със 7-годишен гратисен период. Средствата ще бъдат усвоявани максимално на 20 транша, а минималният размер на всеки транш ще е 30 млн. евро.
Със средствата от ЕИБ ще се финансират предимно стратегически инфраструктурни проекти с национално значение по ОП „Транспорт” и ОП „Околна среда”.
Подборът, подготовката, обществените поръчки, изпълнението и наблюдението на проектите ще се определя в регулациите, приложими за Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския земеделски фонд за регионално развитие

Facebook logo
Бъдете с нас и във