Банкеръ Daily

Новини

Полският депозитар за ценни книжа ще регистрира новите акции на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт

Полският депозитар за ценни книжа е взел решение да регистрира 1 187 849 акции от увеличението на капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, София, което беше осъществено през август тази година, съобщиха от дружеството.
Емисията е с ISIN код: BG1100018057. След осъществяване на процедурата капиталът нарасна от 4 823 627 лв. на 6 011 476 лв., разпределен в същия брой обикновени, безналични с право на глас акции с номинална стойност от по един лев всяка.
В рамките на няколко дни дружеството ще подаде заявление за допускане на новоиздадените акции до търговия на пазара „NewConnect във Варшава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във