Банкеръ Daily

Новини

Полиграфия - Пловдив ще изкупи обратно до 3% собствени акции

За вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111, ал.5 от ЗППЦК ще гласуват акционерите на Полиграфия АД - Пловдив (52P) на извънредното общо събрание на 1 декември. Проектът на решение предвижда изкупуване на до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството в срок не по-дълъг от 3 месеца. Предлага се минималната цена да е 3 лв., а максималната – 5 лева.
В дневния ред са и точките за промяна в предмета на дейност на дружеството и актуализация на устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 декември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 17 ноември.
Последната дата за сключване на сделки с акции на фирмата на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 15 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във