Банкеръ Daily

Новини

Покриват загубата на Гамакабел - Смолян с печалби от минали години

Проведеното на 19 октомври общо събрание на акционерите на Гамакабел АД - Смолян взело решение за покриване на отчетената загуба за 2009 г. от неразпределена печалба от предходни години в размер на 936 694.15 лева. Това стана след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
Акционерите одобрили и предложението за освобождаване от отговорност на всички членове на съвета на директорите за дейността им през изминалата година.
Гласувани и промени в състава на Одитния комитет, като Владимир Дженев е освободен, а на негово място в контролния орган влязла Стойка Коритарова. Заедно с това общото събрание взело решение възнаграждението на председателя на Одитния комитет да бъде в размер на 800 лв., а за членовете - по 500 лева.
През 2009 г. е одобрена инвестиционната програма на Гамакабел и е получено съответното финансиране. През тази година е монтирано и пуснато в действие оборудване за екструдиране на жила и усукване на същите.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с производство и търговия на изолирани проводници, както и инженерингова дейност. Най-големите акционери са Маренго Трейдинг ЕООД - София, с дял от 43.04% капитала и TradeSpot Investments LTD - Британски вирджински острови с 48.04% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във