Банкеръ Daily

Новини

ПОДПОМАГАНЕТО НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО ОБСЪДИ В УНГАРИЯ МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ

Въпроса за подпомагане на тютюнопроизводството и икономическото състояние на районите, в които няма подходящи условия за отглеждане на алтернативни култури обсъди министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил с министъра на земеделието и развитието на селските райони Йожеф Граф в Унгария. Министър Кабил проведе срещи и с председателя на Разплащателната и интервенционна агенция на Унгария Миклош Маргиттаи и председателя на Агенцията за селскостопанска администрация към Министерство на земеделието на Унгария Йеньо Мадари и взе участие в заключителната конференция на проекта Farland (Бъдещи подходи за управление на земята).
Министрите Кабил и Граф изразиха обща позиция срещу предложението за прехвърляне на компетенциите относно одобряването на енологичните практики от Съвета към Комисията. И двете страни подкрепят запазването на бюджета за подкрепа на сектор Вино на същото равнище – 1,3 милиарда евро, като всяка държава-членка на ЕС да има възможност сама да определя как ще разпределя средства между отделните мерки за подпомагане.
Министър Кабил направи предложение за осигуряване на допълнителни стимули за младите фермери от Европейския фонд за развитие на селските райони чрез предоставянето на по-голяма помощ при навлизане в сектора и по-висок процент на разходите, финансирани от този фонд.
По време на срещите на министър Кабил с министър Граф и Маргиттаи бяха очертани областите, в които може да продължи бъдещото сътрудничество между двете агенции на Унгария с МЗП и Разплащателната агенция.
Министър Нихат Кабил представи българския опит и бъдещите намерения и перспективи по отношение на интегрираното развитие на земеделските земи в страната и тяхната консолидация по време на дискусия на Кръгла маса на тема „Управление на земеделските земи и развитие на селските райони”, която се проведе в рамките на заключителната конференция на проекта Farland. На заключителната конференция бяха поканени България и Румъния като потенциални бъдещи участници в нов проект, който да продължи бъдещото развитие на постигнатото от проекта Farland.
Проектът Farland е финансиран от програмата на ЕС за подпомагане на Европейската регионална политика. Основната му цел е стимулиране на разработването на техники за интегрирано развитие на земите в съответствие със съвременните и бъдещите нужди на регионалните и националните власти, въз основа на взаимното партньорство и споделяне на опит.
Проектът е започнал преди две години и половина и е осъществен от седем партньора – Нидерландия, Фландрия, Унгария, Португалия, Галисия, Северна Вестфалия и Литва.
В края на заседанието участниците приеха декларация за продължаване и разширяване на сътрудничеството в областта на интегрираното управление на земите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във