Банкеръ Daily

Новини

Подписват договори за водопроводната мрежа на Димитровград – ляв бряг на р. Марица

Договорите за инженеринг и надзор на проекта за строително-ремонтните дейности на водопроводната мрежа на Димитровград по левия бряг на Марица ще бъдат подписани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Предвижда се проектиране и строително-ремонтни дейности на съществуващата водопроводна мрежа в пет квартала на града с приблизителна обща дължина 33 километра и около 1500 сградни отклонения, както и изграждане на нови водопроводи.
Предмет на договора за Консултант е да извърши оценка на съответствието на инвестиционните проекти да изпълнява функцията на независим строителен надзор в етапа на строителство, съгласно действащата нормативна уредба в Република България както и функцията на Инженер, съгласно Общите договорни условия на ФИДИК, жълта книга, издание 1999 г., по които ще се изпълнява обекта, предмет на посочените услуги.
Договорите се финансират със средства от програма ИСПА на Европейския съюз по Финансов меморандум (75%), със средства от Европейската инвестиционна банка чрез държавен инвестиционен заем (15%) и от националния бюджет (10%). От страна на МРРБ те ще бъдат подписани от ръководителя на Управляващия орган по Кохезионнрс фонд Йорданка Стоянова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във