Банкеръ Daily

Новини

Подписани са два нови договора по Оперативна програма „Административен капацитет за 3 464 825 лева

Подписани са два нови договора за финансиране на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет (ОПАК) на обща стойност 3 464 825.99 лева. Двата проекта бяха одобрени в рамките на процедура „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в т. ч. чрез развитие на електронното управление която беше отворена през месец март 2010 година.
С това общата стойност на договорените средства по ОПАК вече надхвърля 170 млн. лева. Изплатените средства възлизат на над 88 млн. лв. или 25% от сумата, предвидена за цялата оперативна програма.
Единият от одобрените проекти е на стойност 2 625 921.97 лв. и е разработен от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С него бенефициентът цели да подобри административното обслужване и да оптимизира предоставяните административни услуги чрез електронно управление, както и да разшири кръга на клиентите си като осигури достъп до информация на чуждоговорящи граждани и хора в неравностойно положение.
Другият проект е на стойност 838 904.02 лв. и е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта на този проект е изграждане на модерна, ефективна и ориентирана към потребителите администрация на МРРБ и повишаване на събираемостта на приходи в бюджета на държавата чрез развитие на качествени електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.
Проектите са със срок за изпълнение 18 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във