Банкеръ Daily

Новини

Подписани са договори за над 5.5 млн. лв. по 3 нови проекта по ОП „Административен капацитет

Подписани са договори на обща стойност над 5.5 млн. лева за финансиране на нови три проекта по Оперативна програма „Административен капацитет (ОПАК). Безвъзмездна финансова помощ получават два проекта на НАП и един проект на Агенцията по вписванията. Проектите са одобрени в рамките на процедура „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в т. ч. чрез развитие на електронното управление (подприоритет 3.1), която беше отворена през месец март 2010 година.
Първият проект на приходната агенция е за Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП - Информационна система „Контрол на стойност близо 2.94 млн. лева. Целта на проекта е подобряване на контрола, повишаване на събираемостта и удовлетвореността на клиентите на НАП чрез разработване на софтуерното приложение „Информационна Система Контрол. Системата ще подпомага селекцията на задължени лица за ревизии и проверки като по този начин ще сведе до минимум влиянието на човешкия фактор в процеса. Ще се автоматизират процесите по възлагането и реализацията на проверките. Ще бъде улеснено създаването, движението и архивирането на документи, като ще се съкрати времето за обработка на документите и ще се ограничи хартиеният документооборот.
Вторият проект на НАП е на стойност близо 1.84 млн. лв. и по него се предвижда изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП, както и редица обучения на служители за работа със системата.
Третият нов проект по ОПАК е на Агенцията по вписванията и е на обща стойност близо 815 хил. лева. Проектът е за привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижими имоти.
Срокът за изпълнение и на трите проекта е 18 месеца.
Към момента общата стойност на договорените средства по ОПАК вече надхвърля 167 млн. лева. Изплатените средства възлизат на 87 953 746.58 лв. или 25% от сумата, предвидена за цялата оперативна програма.
Повече подробности за проектите ще можете да намерите в секция „Бенефициенти на сайта на ОПАК, където ще бъде публикувано резюме на всеки от трите проекта до края на тази седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във