Банкеръ Daily

Новини

Подписаха първи договор по акваекологичната мярка от програма „Рибарство”

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури подписа първия до момента договор по мярка 2.2 от Оперативна програма bdquo;Рибарствоrdquo;. Проектът за акваекологичен план за опазване на околната среда на територията на рибовъдно стопанство bdquo;Скравенаrdquo; в община Ботевград е на компанията bdquo;Булаква Фишrdquo; ООД . Изчислената премия за пет годишния период на прилагане на план във фермата за отглеждане на шаран е на стойност 76 281 лева.


Целта на проекта е възстановяване, обособяване и устойчиво опазване на местообитания на растителни и животински видове в района на стопанството.


Изпълнението му ще допринесе за трайно опазване на популациите на редките и застрашени видове в района на стопанството и ще осигури тяхната прехрана на територията на стопанството.


Полза от проекта ще има и по отношение на опазване на водната околна среда чрез понижаване на интензивността на производството на риба, както и замяна на обичайно използваните в рибовъдната практика химически препарати с доказано безвредни аналози или прекратяване на употребата им.


bdquo;Булаква Фишrdquo; ООД ще изпълнява акваекологичния план от 2012 г. до 2017 година. За всяка година от изпълнението му ще се изплаща премия за компенсиране загубата на доход в резултат от прилагането на акваекологичните мерки.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във