Банкеръ Daily

Новини

ПОДПИСАХА ПОСЛЕДНИТЕ 134 ПРОЕКТА ПО САПАРД

В Държавен фонд „Земеделие” се подписаха последните 134 проекта по публичната седма мярка на програма САПАРД „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции”.
Всички те са по подмярката „Подобряване на уличната мрежа”. Безвъзмездната помощ, която 134–те общини ще получат за подобряване на своята инфраструктура, възлиза на общо 12 млн. и 500 хил. лв. С последното отваряне на публичната мярка се постигат две генерални цели. Първата е да се реализира максимално усвояване на предприсъединителните средства за селищната инфраструктура. Другата цел е посредством малки проекти, общините да направят своята „генерална репетиция” за усвояване на средствата от ЕС. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” доц. д-р инж. Димитър Тадаръков нееднократно е подчертавал, че е от изключително значение този опит да се натрупа непосредствено преди старта на Програмата за развитие на земеделието и селските райони, защото по нея към местните власти ще бъдат насочен огромен ресурс в рамките на 3.2 млрд. евро, който в пъти надхвърля бюджета по програма САПАРД. До момента по публичните мерки – 7 и 8 („Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура)” на програма САПАРД общо са одобрени 280 проекта, като субсидията по тях е 284 млн. и 233 хил. лв. От тях по седма мярка са договорени 222 проекта със субсидия от 177 млн. и 541 хил. лв., а по осма мярка са договорени 58 проекта с безвъзмездна помощ от 106 млн. и 682 хил. лв. От началото на действието на програма САПАРД у нас са одобрени 3493 проекта на инвестиционна стойност над 2 млрд. и 785 млн. лв., като субсидията по тях е над 1 млрд. и 387 млн. лв. Платените проекти са 1740 с безвъзмездно подпомагане от над 594 млн. лв

Facebook logo
Бъдете с нас и във