Банкеръ Daily

Новини

Подписаха Колективен трудов договор в пивоварния сектор

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов връчи днес заповед, с която разпространява прилагането на браншов колективен трудов договор в пиповарния скетор.
Договорът е сключен между Съюза на пивоварите, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация Хранителна и питейна индустрия към КТ Подкрепа.
Със заповед от 11 май той се прилага във всички предприятия в икономическите дейности Производство на пиво и Производство на малц. Подписаният браншов трудов договор е в сила до 14 април 2011 г. Контролът по изпълнение на заповедта се извършва от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.
По силата на Кодекса на труда, когато колективен трудов договор на браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите в отрасъла, министърът на труда и социалната
политика може, по общо искане на всички тези организации, да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия на бранша.

Facebook logo
Бъдете с нас и във