Банкеръ Daily

Новини

Подписаха договори за над 2.6 млн. лв. по ОП Рибарство

Три договора на обща стойност 2 639 631 лв. сключи Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство.


Единият е по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата, а останалите два са по мярка 4.1 А Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи.


Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по трите договора е в размер на 1 597 872 лева.


Бенефициент по мярка 2.1 е фирма Шаварна биопарк ООД от Велико Търново. Целта на инвестицията е да се извърши реконструкция на отдавна недействаща рибовъдна база и прилежащ терен. Предвижда се изграждане на ново бетоново басейново рибовъдно стопанство за отглеждане предимно на американска (дъгова) пъстърва. Избрана е технология за интензивно отглеждане на рибата. Стопанството ще е непълносистемно, предвид това, че ще се закупува зарибителен материал, който ще подлежи на угояване.


Инвестицията ще се реализира в землището на град Левски. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 562 638 лв., или 60% от одобрените разходи. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца.


И двата договора по мярка 4.1 А са на бенефициенти на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Главиница ndash; Тутракан ndash; Сливо поле.


Единият е по проект на СОУ Йордан Йовков в Тутракан с наименование Река Дунав - моето минало, настояще и бъдеще - обучение на ученици по природозащитно образование и местни традиции. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за предвидените дейности е в размер на 23 650 лв., която покрива 100% от одобрените разходи. Основната дейност на проекта е създаване на учебна програма по природозащитно образование. Целта на програмата е запознаване с видовото разнообразие на рибите в река Дунав, изследване на рибните популации, класификация по семейства, срокове за забрана на улов на риба, през период на размножаване и други.


Предвидено е обучение за традиционните за района занаяти, както и десетдневно обучение на открито, съчетано с риболов. Други цели на проекта са превръщането на рибарската област в привлекателна територия за живот, работа и отдих, посредством запазване на традициите в рибарския поминък, издигане на ролята на туризма и опазване на природните богатства. След реализацията на проекта очакваните резултати са свързани със създаване на кабинет по местно кулинарство и работилница по дървообработване и лодкостроене, издаване на две книги ndash; една за рибарството в Дунав и една за местната рибна кухня.


Вторият бенефициент е СОУ Христо Ботев от Тутракан. Проектът е с наименование Тутракан ndash; вечен като Дунава и предвижда провеждането на редица събития и дейности. Той включва организиране на изложба Опазване на природното наследство по река Дунав и провеждане на два тренинга в местностите Калимок-Бръшлен и Малък Преславец. Учениците ще направят двукратно почистване крайбрежието на река Дунав в района на Тутракан и ще организират ритуал в чест на Св. Николай - покровител на рибарите.


В проекта се предвижда създаване на учебни програми за задължителна подготовка по Биология в 8 и 9 клас и Свят и личност в 12 клас, включително и изработване на мултимедийни презентации за всяка от темите, снимков материал и видеоклипове, отразяващи местните традиции и бит. Сред другите инициативи са провеждане на периодични изследвания относно чистотата на водата в р. Дунав в района на Тутракан, включително и анализ на пробите и организирането на статистика за чистотата на водата, както и отпечатване на 1000 броя двуезични дипляни с информация за рибните ресурси в рибарската област и традиционни рибарски рецепти за района на МИРГ и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във