Банкеръ Daily

Новини

ПОДКРЕПЯМЕ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЖП-ПРЕВОЗИ

Правителството одобри проект на Закон за приемане на декларация по смисъла на членове от Конвенцията за международни железопътни превози, подписана в Берн на 9 май 1980 г., съобщиха от Министерски съвет. Във връзка с противоречието между законодателството на Европейските общности и Конвенцията за международни железопътни превози, България декларира неприлагане на следните притурки към Конвенцията:
Единни правила за договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение;
Единни правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение;
Единни правила за техническо приемане на железопътни средства, използване в международно съобщение.
Декларациите, че страната няма да прилага притурки се изпращат до депозитаря – Генералният секретар на Международната организация за международни железопътни превози.
Съгласно разпоредби от Конвенцията всяка държава-членка може да декларира във всеки момент, че няма да прилага в тяхната цялост някои притурки към документа. Във връзка с искане на Европейската комисия към настоящия момент осем държави-членки на ЕС са с влезли в сила декларации, че няма да прилагат гореизброените притурки – Германия, Дания, Испания, Франция, Финландия, Люксембург, Холандия и Великобритания. Унгария, Португалия и Словения са направили междувременно също декларации, но те не са влезли още в сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във