Банкеръ Daily

Новини

ПОДАВАМЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ИНТРАСТАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

От началото на следващата година подаването на ИНТРАСТАТ-декларациите ще става по електронен път с универсален електронен подпис. Това реши Народното събрание, като прие окончателно промените в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, съобщи Дарик радио.
Въвеждат се и нови отношения между ИНТРАСТАТ-операторите и Националната агенция за приходите при представянето на месечни и коригиращи декларации. Операторите текущо трябва да въвеждат в електронните дневници записи, съдържащи елементите от данни според съответната декларация, за всяко осъществено изпращане или пристигане.
Ако за определен период от време няма да се извършва вътрешнообщностна търговия, за това може бъде информиран изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. Определянето на праговете за деклариране по системата ИНТРАСТАТ за следващата година ще се осъществява на базата на последните налични данни за съответната търговия с други държави членки за период не по-малък от 12 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във