Банкеръ Daily

Новини

ПОДАДЕНО Е ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИСИЯ ДЯЛОВЕ НА ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

В БФБ-София АД е постъпило заявление за регистрация на Неофициален пазар, Пазар на други ценни книжа, емисията дялове, с ISIN код: BG9000015073, на договорният фонд Елана Фонд Паричен Пазар. Тя ще бъде с борсов код: DFELMM.

Facebook logo
Бъдете с нас и във