Банкеръ Daily

Новини

Подадени са 207 проекта за подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране по ПРСР

До момента са подадени 207 проекта по 141 мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, по Програмата за развитие на селските райони за прием 2011 година. Финансовата им стойност е в размер на 3 млн. лв. Приемът на проекти по тази мярка ще продължи до 29 юли 2011 г. За тази година е предвиден и втори прием по мярка 141, който ще започне от 31 октомври и ще продължи до края на 2011-а.
Приключи приемът на проекти по мерки 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи и 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности по ПРСР.
Общо 14 са приетите проекти по горските мерки на програмата, които се подаваха от 4 до 29 април 2011 г. По мярка 223 са подадени 4 проекта, с приблизителна стойност на кандидатстване от 1 млн. лв., а по мярка 226 - 10 проекта с приблизителна стойност от 3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във