Банкеръ Daily

Новини

ПОДАДЕНИ СА 2 ПРОЕКТА ПО ОП СОЦИАЛНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Подадени са първите два проекта по Схемата “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Те са получени в регионалния офис на Главна дирекция Програмиране на регионалното развитие за Северния централен район в Русе, съобщиха от дирекцията.
Първият проект е от община Горна Оряховица и е свързан с образователна инфраструктура.
Вторият е от софийска неправителствена организация, която кандидатства за проект свързан със социална инфрастурктура на територията на Великотърновска община.
Така общият брой на подадените проекти по ОПРР е вече 25.
21 проекта бяха подадени от Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и по един от общините Попово и Чирпан – всичките свързани с рехабилитация на пътища.
Всички проекти са на различни етапи от оценяването им. Повече информация за тях ще бъде предоставена след приключване на процедурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във