Банкеръ Daily

Новини

Под прага на бедност през 2010 г. са били 22.3% българите

Линията на бедност за 2010 г. е 283.75 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 673.5 хил. лица, или 22.3% от населението в страната. Това сочат окончателни данни от изследване на Националния статистически институт, проведено през 2011-а. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 3.8%, а относителният дял на бедното население нараства с 1.6 на сто.


Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2010 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.3 до 27.1%, или с 4.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41.5%, или с 19.2 процентни пункта.


Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица и пенсионерите. През 2010 г. най-голямо увеличение на риска от бедност спрямо предходната година се наблюдава сред безработните - с 3.9 процентни пункта, и при икономически неактивните лица - с 3.4 процентни пункта. При пенсионерите рискът от бедност спрямо предходната година намалява с 1.7 процентни пункта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във