Банкеръ Daily

Новини

По Програмата за развитие на селските райони са сключени договори за 566 861 169 евро, изплатени са 415 797 435 евро

Заместник-министърът на земеделието и храните Преслав Борисов откри в Русе Информационен семинар Специфики на мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони. В обучението участват представители не местните власти-кметове, общински съветници и общинска администрация от областите Русе, Габрово, Велико Търново, Разград и Силистра.
Експертите на аграрното министерство и на Дирекиця „Земеделие” ще представят актуална информация за Програмата за развитие на селските райони и възможностите за подпомагане на инициативи и бизнес-проекти на земеделски стопани, малки предприятия, общини, читалища и НПО.
Специален акцент ще бъде поставен в разясняването на промените в Наредбите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедурите по Закона за обществените поръчки и подготовката на тръжната документация, планиране изпълнението на проектите, контрола и финансовото им управление.
При откриването на семинара заместник-министър Преслав Борисов подчерта напредъка в изпълнението на Програмата за развитие на селските райони и информира участниците че до 19 април са сключени договори на обща стойност 566 861 169 евро, а са изплатени общо 415 797 435 евро публични средства. Постъпилите проекти са 11 289, по 6 763 от които вече има сключени ефективно договори, което изразено в проценти е 59.9 % подписани договори от всички постъпили. Имайки предвид разплащателната активност на ДФЗ-РА от последните два месеца, може да се очаква, че до края на годината ще бъдат разплатени всички останали средства по бюджет 2007-2008.

Facebook logo
Бъдете с нас и във