Банкеръ Daily

Новини

ПО ИСКАНЕ НА КОМИСИЯТА КУШЛЕВ СЪДЪТ ЗАПОРИРА ИМОТИ НА КОЦЕ МАЦА ЗА 2 040 436 ЛЕВА.

По искане на комисията Кушлев Софийският градски съд (СГС) и Благоевградският окръжен запорираха имоти, придобити от престъпва дейност, за 2 040 436 лева. на Костадин Хаджииванов от Петрич, по-известен като Коце Маца
Съдът наложи възбрана върху: поземлен имот в Петрич с площ 3652 кв.м., ведно с построения в имота ресторантски комплекс „Яворите”, със застроена площ от 1432 кв.м.; недвижим имот в Петрич, с обща площ 6 315 кв.м., ведно с построените в имота микропазар, павилион - склад за везни, търговски павилиони; възбрана върху 2 апартамента в София; урегулиран поземлен имот, с обща площ от 305 кв.м. в Петрич, отреден за озеленяване; масивна стопанска сграда, ведно с прилежащата й земя от 6 731 кв.м., в землището на Петрич; масивна стопанска сграда със застроена площ от 750 кв.м. и масивен навес със застроена площ от 569 кв.м., находящи се в Петрич; 2 ниви с обща площ от 3 дка, находящи се в местността „Бухото – Поляните” (Неволница); поземлен имот с площ от 4,899 кв.м., находящ се в землището на с.Кърналово, ведно с построените в имота сграда - шивашки цех със застроена площ от 1 346 кв.м. и пристройка със застроена площ от 288 кв.м.; нива с площ от 14 457кв.м., находяща се в местността „Болницата” – землището на с.Дрангово; нива с площ от 28 299 кв.м. находяща се в местността „Гохче” – землището на с. Самуилово; пасище, с площ от 721 кв.м., находящо се в гр. Петрич, местността „Бухото - поляните”; 4 леки автомобили и 5 товарни автомобили.
Съдът запорира и дружествени дялове, притежавани от Костадин Хаджииванов в 5 търговски дружества, акции и банкови сметки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във