Банкеръ Daily

Новини

ПО 0.15 ЛВ. ДИВИДЕНТ ПОЛУЧАВА ВСЕКИ АКЦИОНЕР НА ФИНИ

Акционерите на Фонд за инвестиции в недвижими имоти ФИНИ АДСИЦ - София ще получат брутен дивидент за една акция от 0.15 лева.
Началната дата за изплащане на дивидент е 1 ноември 2009 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 9 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във