Банкеръ Daily

Новини

Пловдивският университет Паисий Хилендарски отбеляза 50 години от основаването си

Искам да благодаря за усилията на университетската ви общност, положени през изминалите 50 години. Поколения просветители и учители, завършили Пловдивския университет, са поели към класните стаи, за да обучават българските деца. С тези думи министърът на образованието проф. Сергей Игнатов се обърна днес към преподавателите от ПУ Паисий Хилендарски по време на церемонията за юбилея на висшето училище.


Пловдивският университет се утвърди и като научен център - тук възникнаха и се развиха редица научни школи, в които традицията се предава от учения на неговите ученици, допълни проф. Игнатов. Вашият пример и този на колегите от други висши училища в страната е основна причина в националната стратегия за научни изследвания университетите да бъдат поставени на първо място, каза още министърът. Той връчи на ректора доц. д-р Запрян Козлуджов почетния знак на Министерството на образованието.


Пловдивският университет Паисий Хилендарски навършва 50 години и успешно навлиза във възрастта на своята творческа зрелост. Не само за човек, но и за всяка обществена институция това е една изключително плодотворна възраст, в която натрупаните знания, умения и опит - жизнен, социален и професионален, започват да дават най-добрите и ползотворни резултати, заяви ректорътдоц. д-р Запрян Козлуджов.


Българската университетска идея се ражда в Пловдив, когато градът е столица на Източна Румелия. Едва след 7-8 десетилетия се ражда първото висше училище у нас - СУ Св. Климент Охридски. това заяви неговият ректор проф. Иван Илчев в поздравителното си слово по време на церемонията днес.


В знак на признателност за дългогодишния им принос към развитието на университета четирима предишни ректори на ПУ Паисий Хилендарски получиха почетни плакети и грамоти - проф. Павел Ангелов, Проф. Никола Балабанов, проф. Огнян Сапарев и проф. Иван Куцаров.


Поздравителни адреси и подаръци за празника бяха поднесени от името на ректорите на голяма част от висшите училища в страната, всички пловдивски университети и образователни институции. На тържеството днес в Концертна зала присъстваха представители на посолствата на Полша, Чехия, Русия, Китай, на консулствата на Турция и Гърция, Занаятчийската камара в Кобленц, Национален университет за дистанционно обучение - Мадрид, както и преподаватели от висши училища в Европа.


Пловдивският университет се развива върху основите на създадения през юли 1961 г. Висш институт по природо-математически науки, учреден с Указ 264 от 1 юли 1961 г. на президиума на Народното събрание. Още същата година е осъществен прием по 4 специалности - химия, биология, физика и математика.


11 години по-късно с нов указ на Държавния съвет от 12 януари 1972 г. Висшият институт по природо-математически науки се преобразува в Пловдивски университет Паисий Хилендарски. През следващата година той е първото българско висше училище, в което се разкриват филологически специалности. С този акт ПУ Паисий Хилендарски започва да оформя класическия си университетски облик.


През 1974 г. са разкрити педагогическите специалности, през 1992 г. - специалността Право, икономическите - през 1994 г. Последният девети факултет - Философско-историческият, е основан през 2004 г. Към момента ПУ Паисий Хилендарски обучава студенти по четирите основни научни области: природни, хуманитарни, обществени и технически.


Едновременно с учебната дейност, университетът извършва многостранни научни изследвания като оборудва модерни съвременни лаборатории, потвърди ректорът доц. Козлуджов. През последните години в условията на непрекъснат финансов недостиг обновяването на апаратурата и информационната осигуреност става със спечелени проекти по различни европейски програми и структурните фондове. Увеличават се международните контакти на висшето училище със сродни образователни институции Европа, Америка и Азия.


Започнал дейността си през 1961 г. с един професор, 6 доценти, 22 асистенти и 464 студенти и една стара сграда, днес Пловдивският университет има над 600 преподаватели на основен трудов договор, от които 85 професори, 205 доценти, над 300 асистенти, близо 16 500 студенти, които се обучават в 9 факултета, 2 филиала и 1 колеж, отговарящи на всички държавни изисквания и разпоредби.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във