Банкеръ Daily

Новини

Плевнелиев: Предприемаме мерки за подпомагане на строителния бизнес в условията на криза

Предприемаме мерки за подпомагане на строителния бизнес в условията на криза. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, който заедно със заместниците си обсъдиха проблемите набранша с членовете на Управителния съвет на Камарата на строителите в България.
Заради условията на икономическа криза, в които се намира страната ни, строителните фирми, вписани в регистъра до септември т. г., са с около 30-35% по-малко спрямо същия период на м. г. Очакванията са до края на годината да бъдат освободени около 35 000 души. Министър Плевнелиев подчерта, че за да бъдат намалени последствията от кризата ще бъде поставен акцент върху разработването на проекти. По този начин фирмите ще започнат да работят в момента, в който има готови проекти с осигурено за тях финансиране.
Представителите на Камара на строителите в България изразиха пълна подкрепа за взетото от Министерството на регионалното развитие и благоустройството решение за изпълнение само на договори, за които има осигурено финансиране. Очаква се състоянието в строителния сектор да бъде най-тежко през февруари и март следващата година. Възможност за по-голяма заетост ще има през април, когато се очаква да има реално изпълнение на проекти по оперативните програми. Проблем пред строителния сектор е и липсата на еврокодове, по които ще се извършва строителството след март 2010 г.
Участниците в срещата са категорични, че са необходими промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра регулация в строителния бранш, по-висока прозрачност и осигуряване на достъп на повече фирми до строителния процес. Направените предложения са свързани със законите за устройство на територията и за обществените поръчки.
Обсъдените идеи включват създаване на типови договори за разделяне на строителните дейности на лотове, за да бъде осигурен по-голям достъп на фирми; усъвършенстване на процедурите за възлагане на обществени поръчки и на критериите за избор на изпълнители; създаване на регистри на консултантските и проектантски фирми с цел осигуряване на по-високо качество на извършваните от тях дейности.
Министър Плевнелиев и представителите на камарата дискутираха и ролята на Дирекцията за национален строителен контрол в строителния процес, като предложиха ясно разграничаване на правата и отговорностите на ангажираните в строителството. Разгледана бе и възможността да бъде създаден кризисен щаб. Той трябва да направи цялостен анализ за състоянието на строителния бранш в момента, да изясни проблемите, за чието решаване е необходимо да се работи и да се оптимизират взаимоотношенията между неговите представители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във