Банкеръ Weekly

Новини

Плевнелиев: Основната ни задача е защита на гражданите срещу тероризма

Защитата на българските и чуждите граждани на територията на България от терористични посегателства остава първостепенен приоритет на службите за сигурност. Това заяви президентът Росен Плевнелиев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. За първи път от 18 години насам КСНС одобри вътрешни правила за работата си и отчете постигнатото от първото заседание на Съвета, което се проведе на 25 април. На заседанието бе обсъдено актуалното състояние на средата за сигурност и на системата за национална сигурност в контекста на терористичния акт на летище Бургас, както и оценките и препоръките в петгодишния доклад за България на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка.


Членовете на Съвета са единодушни, че проведената на летище Бургас атака изисква нов анализ на динамиката на средата за сигурност. Необходимо е и надграждане на концептуалния национален модел за противодействие на тероризма в съответствие с новите реалности. На основата на този анализ трябва да се актуализира краткосрочната и дългосрочна програма за осигуряване и гарантиране на необходимите организационни, човешки и финансови ресурси и развитието на нужните организационни и системни способности за противодействие на тероризма.


Членовете на Консултативния съвет предлагат на правителството да организира и проведе нов задълбочен анализ на динамиката на средата за сигурност за изясняване на причинно-следствените връзки между отделните фактори, събития и действия, довели до терористичния акт на летище Сарафово. Да се направят изводи за тяхното развитие и оценка на комплексното им въздействие върху националната сигурност на България.


Министерският съвет да актуализира концептуалния национален модел за противодействие на тероризма в съответствие с промените на средата за сигурност и разполагаемите ресурси и го предоставя на вниманието на парламента, е друго предложения на Консултативния съвет за национална сигурност.


Да се подобри работата на Националния ситуационен център към правителството за управление при кризи, да се разработи подробни процедурни правила за работа в условия на криза на Съвета по сигурност към МС и осигуряващите го органи и да анализира и актуализира Националния план за противодействие на тероризма, предлага още Консултативния съвет за национална сигурност.


По Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия с България и Румъния Съветът си поставя за цел да се постигне обединение на институциите около мерки и препоръки, които да бъдат реализирани до края на 2013 години. Държавните институции са единни в оценката си, че препоръките в доклада на ЕК са реално изпълними до края на 2013 година, обобщи президентът Росен Плевнелиев.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във