Банкеръ Daily

Новини

Пледлагат се семена от рапица, третирани с неразрешени препарати за растителна защита

Националната служба за растителна защита (НСРЗ) е получила сигнал за предлагане на семена от рапица, третирани с неразрешения в България продукт за растителна защита ЧИНУК (CHINOOK). Инспекторите от регионалните служби за растителна защита съвместно с представители на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) са извършили проверки на територията на 8 области. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
От направените общо 86 броя проверки на търговски фирми, предлагащи семена и на земеделски производители в регионите Бургас, Варна, В.Търново, Враца, Добрич, Плевен, Русе и Стара Загора, са установени 4 нарушения. Три от тях са при инспекция на земеделски производители в регионите на Варна и Стара Загора и едно при проверка на склад в района на Добрич. Съставени са констативни протоколи и са дадени предписания за забрана на използването на семена, третирани с неразрешен продукт за растителна защита, съгласно изискванията на чл.29, ал. 4 от Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.
Открити са общо 460 броя торби със семена от зимна маслодайна рапица, сорт EXAGONE и TRIPTI CS, третирани с инсектицида ЧИНУК. Семената са предлагани от фирма „Агриковър” ЕООД с представителство в гр.Добрич и от фирма „Булагро”АД, гр.Стара Загора. Съгласно изискванията на действащото законодателство, използването на семената от зимна маслодайна рапица, третирани с неразрешен продукт за растителна защита, на територията на РСРЗ гр. Добрич, Варна и Стара Загора е преустановено от контролните органи на НСРЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във