Банкеръ Daily

Новини

Платиха 126.5 млн. лв. по „зелените” мерки

Държавен фонд bdquo;Земеделиеrdquo; плати 126.5 млн. лв. по bdquo;зеленитеrdquo; мерки от Програмата за развитие на селските райони и по европейските схеми за подпомагане на животновъдството. По мярката за агроекологични плащания бе отбелязано почти двойно увеличение на плащанията спрямо 2011-а. Тази година разплатената сума е 50.2 млн. лв., а подпомогнатите кандидати са 2303. Субсидии в от 63.4 млн. лв. са платени за необлагодетелстваните райони.


Освен двукратното увеличение в изплатените суми по bdquo;Агроекологияrdquo;, се наблюдава и ръст на одобрените заявления по мярката Натура 2000 за земеделски земи. Общо 3309 стопани получават субсидии от 6.6 млн. лева. Резултатите показват засилен интерес от страна на земеделските стопани към bdquo;зеленитеrdquo; мерки от Програмата за развитие на селските райони , но са и свидетелство за ефективните усилия на администрацията за по-бърза обработка на документите и подобряване на целия процес по кандидатстване.


Държавен фонд bdquo;Земеделиеrdquo; оторизира и 5.2 млн. лв. за специфична подкрепа за животновъдите. От тях по схемите за поддържане на производството на краве мляко, за икономически уязвими ферми, за ферми в необлагодетелстваните райони и в нитратно уязвими зони, се изплащат 3,5 млн. лв. на общо 414 кандидати. По схемите за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България и в необлагодетелствани райони оторизираните средства са 1.7 млн. лв., а подпомогнатите кандидати са 2504. Плащането е в размер на 40 лв. на глава животно за икономически уязвими общини и по 35 лв. - в необлагодетелстваните райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във