Банкеръ Daily

Новини

ПЛАСИРАХА ВСИЧКИТЕ 150 ХИЛ. ПРАВА ОТ СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

На 19 юни бяха пласирани всичките 150 хил. права от първоначалното увеличение на капитала на Софарма имоти АДСИЦ. Цената на едно право достигна 4.00 лева. От 20 до 30 юни на БФБ-София продължава и вторичната търговия на правата, като присвоеният борсов код е R2SFI. Началната дата за записване на акции от увеличението е също 19 юни, а крайната - 26 юли 2006 година.
За периода 2006-2007 г. от Софарма имоти АДСИЦ планират да инвестират общо 9.8 млн. евро. Предвиждат се вложения в два основни проекта за строителство и изграждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем в 80 търговски обекта в София, Варна, Бургас, и други градове, според информация от проспекта на дружеството, публикуван на сайта на БФБ-София. Очакванията за 2006 г. са активите да достигнат 11.929 млн. лв., а през 2007 - 18.524 млн. лева. Прогнозираната печалба за тази година е в размер на 770 хил. лв., а за 2007 - 3.454 млн. лева.
Сред учредителите на Софарма имоти АДСИЦ са ИД Надежда АД, притежаващо 30 на сто от капитала, докато София АД и Телекомплект АД имат по 20 процента. Телсо АД е с 12%, а Софарма АД и три физически лица имат по 4.5 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във