Банкеръ Daily

Новини

ПЛАЩАТ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАЙОНИ ДО 30 МАЙ

Основните точки, залегнали в подписаното Споразумение за партньорство между Министерство на земеделието и продоволствието и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) бяха обсъдени от аграрният министър Валери Цветанов и членовете на Управителния съвет на НАЗ председател Красимир Аврамов .
Министър Цветанов увери зърнопроизводителите, че плащанията за необлагодетелствани райони за 2007 г. ще приключат в срок до 30 май 2008 г. Той подчерта, че основен приоритет в работата му е прозрачност по отношение на директните плащания за защита на истинските ползватели, които обработват земята и недопускане на двойно деклариране. Бенефициентите, които имат ясни доказателства, че обработват земите си ще получат субсидиите си по линия на директните плащания, бе категоричен министър Цветанов.
По отношение на залагането на средства за национални доплащания към директните плащания в Националния бюджет за 2009 г. министър Цветанов посочи, че това ще бъде направено от ръководството на МЗХ. По този въпрос трябва да има национален консенсус между всички политически партии, подчерта министър Цветанов.
Той увери зърнопроизводителите, че средствата за компенсиране на сто процента пропаднали площи с пролетници от реколта 2007 г. ще бъдат изплатени в срок.
До момента по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по която може да кандидатстват зърнопроизводителите са подадени 270 проекта като повечето са за земеделска техника, информира зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция Емил Дърев. Министър Цветанов подчерта, че всички проекти по тази мярка, свързани с прибираща техника, ще бъдат разгледани приоритетно с оглед на предстоящата жътвена кампания.
Министър Цветанов покани НАЗ да участва в Браншовия съвет по земеделие, който предстои да се учреди до 10 юни 2008 г., както и техен представител да присъства в делегацията му за срещата с румънския министър на земеделието на 15-16 юни 2008 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във