Банкеръ Daily

Новини

ПЛАЩАТ ЛИХВИТЕ ПО ОБЛИГАЦИИ НА ТБ БАКБ

Следващото лихвено плащане и падеж по емисия облигации, с ISIN код - BG2100027049, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД - София, е на 22 декември 2007 година. Купонът е в размер на 7.281 на сто, а правото на лихвено плащане и плащане на главница ще имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 19 декември 2007 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 17 декември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във