Банкеръ Daily

Новини

ПЛАЩАНЕТО ПО ГЛАВНИЦАТА ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА КАОЛИН ЩЕ Е НА 9 ДЕКЕМВРИ

Предстоящото плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, с ISIN код BG2100007033, издадени от Каолин АД - Сеново ще е на 9 декември 2007 г., съобщиха от БФБ-София Общият размер на плащането е 1 млн. EUR, а за една облигация - 200 EUR.
Право на плащане по главницата имат всички притежатели на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 30 ноември 2007 г., а последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 28 ноември.
След 9 декември 2007 г., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 1 млн. EUR, като сделки на борсата, сключени след 28 ноември 2007 г., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 200 EUR.

Facebook logo
Бъдете с нас и във