Банкеръ Daily

Новини

ПЛАЩАНЕТО ПО ГЛАВНИЦАТА НА ХОЛДИНГ НОВ ВЕК ЩЕ БЪДЕ НА 15 ДЕКЕМВРИ

Плащането на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, с ISIN код BG2100049068, издадени от Холдинг Нов Век АД - София ще бъде на 15 декември 2007 година. Общият размер на плащането 500 хил. EUR, като плащането за една облигация 50 EUR.
Право на плащане по главницата ще имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 14 декември 2007 година. Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане, изтича на 12 декември 2007 година.
След 15 декември 2007 г., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 9.500 млн. EUR. Сделки на борсата, сключени след 12 декември 2007 г., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 950 EUR.

Facebook logo
Бъдете с нас и във