Банкеръ Daily

Новини

Плащаме дължимите данъци на две равни вноски

Плащането на дължимите от гражданите данък върху недвижимите имоти и такса Битови отпадъци за 2011 г. започва от 1 март.
С последното изменение на Закона за местните данъци и такси от 14 декември 2010 г. се уеднаквиха сроковете за плащане на Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства. Заплащането ще се извършва на две равни вноски. Първа вноска – от 1 март до 30 юни, и втора вноска – до 30 октомври 2011 година. На лицата, които заплатят пълния размер на данъка до 30 април 2011 г., ще бъде направена отстъпка в размер 5 на сто.
Заплащането на данъците може да се извърши на данъчните каси на всяка община, чрез пощенски запис, банков превод или по Интернет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във