Банкеръ Daily

Новини

Писмо с искане за справедлива оценка на труда им изпратиха 64 съдии от Пловдив до ВСС

Шестет и четири съдии от Пловдив изпратиха до Висшия съдебен съвет искане за справедлива оценка на труда им. В него те посочват, че в последните седмици в общественото пространство се изразяват становища и оценки за работата им и за правораздаването в съдебния район, които са в еднозначна негативна насока. Визират се мнение, че в Пловдив е най-силна концентрацията на нарушения на правото на свобода и справедлив процес, че едно от първите основания България да е в челото на непрестижната класация на държавите в ЕС, които най-много са нарушили човешките права е работата на пловдивските съдилища, че в тях условията са bdquo;казармениrdquo; и работят във bdquo;феодализиран районrdquo;, в резултат на което се губи идеята за право и законност.


Такива твърдения, намерили отражение в някои електронни и печатни медии, имат в повечето случаи един източник ndash; адвокатска кантора в Пловдив със сериозни интереси не само в наказателното правораздаване, се посочва в писмото на съдиите до ВСС. Те подчертават, че не отричат правото на мнение и свободното му изявяване от всеки гражданин и че нямат каквито и да е основания за упрек към средствата за масова информация, които изпълняват обществената си роля на източник на информация и отразяване на различни позиции. Но общото на всички подобни твърдения е тоталната неистина и умелото манипулиране с цифри и общи фрази, които внушават на българските граждани, че пловдивските съдилища са едва ли не орган за репресия и потъпкване на човешките права. С такава оценка се изразява категорично несъгласие. В искането до ВСС е посочено още, че подписалите го не търсят защита от Висшия съдебен съвет, а справедлива оценка на труда им и ясно изричане на истината на глас. Това трябва да се направи на основата на действителните резултати от работата им, а не поради конюнктурни интереси.


Така на Висшия съдебен съвет се предлага да изрази публично позицията си по обръщението и поставените в него въпроси. Искането е изпратено и до председателя на Апелативен съд Пловдив.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във