Банкеръ Daily

Новини

ПИБ увеличава капитала до 210 млн. лева

Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Първа инвестиционна банка до достигане на общ номинален размер от 210 млн. лв. чрез издаване на нови акции.


Извънредното общо събрание на акционерите е одобрило това на 20 декември след гласуването на предложените промени в устава на финансовата институция. Мениджърите могат да използват тази процедура в следващите пет години. В момента капиталът на ПИБ е в размер на 110 млн. лв. разпределен в същия брой акции, всяка с номинал от по 1 лев.


Управителният съвет, с одобрението на надзорниците, ще може да определя всички допълнителни условия по новата емисия.


Общото събрание е одобрило и предложението на единият от големите акционери на ПИБ - Ивайло Мутафчиев, банката да издава привилегировани акции. Тази точка беше вкарана допълнително в дневния ред. Ивайло Мутафчиев държи 28.94% от капитала на банката, колкото и Цеко Минев.


В член 7 се създава нова алинея 3, която гласи: bdquo;Банката може да издава привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от приложимото законодателство. Банката не може да издава привилегировани акции даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.ldquo;


През ноември 2012 г. ПИБ издаде хибриден дълг за още 20 млн. евро, с което общият обем на този тип книжа достигна 60 млн. евро. Остава й обаче възможността за издаването на книжа за още 40 млн. евро.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във