Банкеръ Daily

Новини

ПИ ЕС АЙ РАБОТИ ПО ЧЕТИРИ ПРОЕКТА ЗА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

На 2 юли Пи Ес Ай АД, фирма от групата на Трейс груп холд АД е подписало договор с община Чирпан за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа. Договорът е на стойност 225 389.83 лв. (с ДДС), а средствата са осигурени от общинския бюджет. Обектът трябва да бъде завършен на 30 октомври тази година. Пи Ес Ай АД в партньорство с друга дъщерна фирма на холдинга - Родопа Трейс ЕООД, преди три месеца е сключи договор с Община Смолян за рехабилитация на пътища. Контрактът със сдружение Пирейс Смолян е по Оперативна програма Регионално развитие, която подпомага изграждането на нова и рехабилитация на съществущата пътна мрежа до населени места, отделечени от общинския център. Той е на стойност 1 056 418.00 лв (с ДДС), а срокът за изпълнение е 120 дни. Пи Ес Ай АД в момента извършва и основните строително-монтажни работи на обект: рехабилитация на път І-6 в участъка Мъглиж - Гурково от км 319+561 до км 352+433 и участъка Гурково - Сливен от км 352+433 до км 387+300. Пи Ес Ай АД е и водещ партньор в Обединение Метро Младост, което изпълнява разширението на метро в София в участъка ж.к. Младост І - бул. Цариградско шосе. Проектът е на стойност 221 970 879.60 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във