Банкеръ Daily

Новини

Пи Ар Си увеличава капитала си със 146 250 нови акции

Във връзка с решение на съвета на директорите и публикация в Държавен вестник, бр. 82 от 19 октомври Пи Ар Си АДСИЦ - София (PRQ) увеличава капитала си с 1.17 млн. права, съобщиха от дружеството. Срещу тях могат да се запишат 146 250 броя акции с номинална и емисионна стойност от по 10 лв. всяка. Съотношението между издадените права и новите акции е 8 към 1.
Борсовият член, който ще обслужва увеличението на капитала е инвестиционния посредник ТБ Българо-американска кредитна банка АД.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно седем дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник, или към 26 октомври (вторник).
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 22 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във