Банкеръ Daily

Новини

ПИ АР СИ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 520 ХИЛ. АКЦИИ

Във връзка с решение на съвета на директорите на Пи Ар Си АДСИЦ - София от 18 март се увеличава капитала на дружеството, с издаване на 520 хил. нови акции с номинална и емисионна стойност от 10 лв. всяка. След задължителното първоначално увеличение, в момента капиталът на дружеството със специална инвестиционна цел е 650 хил. лева. Присвоеният борсов код на издадените 65 хил. права е R3PRC, а броят на акциите, които едно лице може да запише, е равен на броят на притежаваните от него права, умножен по осем.
За борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е определен Българо-американска кредитна банка АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във