Банкеръ Daily

Новини

Петрол получи лиценз за предаване на данни чрез сателит

Петрол АД е учредило ново дружество ТранСат, което вече е получило обществен лиценз за предаване на информация чрез сателит от всяка точка на страната, това съобщи на специална пресконференция изпълнителният директор на Петрол Светослав Йорданов. Дружеството ще започне официално работа на 15 август. То ще даде възможност на всички бензиностанции на петролната компания да бъдат в постоянна връзка в реално време с централния офис. Чрез сателитната връзка може да се осъществява контакт по всяко време и с контрагентите и партньорите на дружеството.
Освен това ръководството на Петрол предлага по-ефективна схема за данъчно отчитане, като всеки един обект, търгуващ с горива, да се свърже директно с съответните сървъри на данъчни служби. Така ще се даде възможност да бъдат отчитани транзакциите в реално време, обясни Йорданов. Според него това ще доведе до по-висока събираемост на преките и косвените данъци и ще се защити потребителят от недобросъвестни търговци на горива.
Петрол АД е взело решение за увеличение на капитала от 1.9 млн. на 109.2 млн. лв. на общото събрание на акционерите, което се проведе днес. Увеличението ще стане за сметка на неразпределената печалба от последните няколко години и за сметка на част от резервите. Акционерите са взели решение на следващото общо събрание да се гласува дивидент в размер но 20 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във