Банкеръ Daily

Новини

ПЕТРОЛ ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ ЗА 125 МЛН. ЕВРО

Акционерите на Петрол АД взеха решение на провелото се на 8 май общо събрание компанията да издаде емисия еврооблигации на обща номинална стойност до 125 млн. евро с падеж до пет години. Тя ще бъде използвана на рефинансиране на съществуващ обезпечен дълг, а също и за капиталови разходи. Облигациите ще бъдат обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми, деноминирани в евро и с фиксиран лихвен процент. Ценните книжа ще бъдат пласирани на международен първичен пазар и търгувани на борса в страна членка на Европейския съюз. Главен мениджър на емисията е лондонската ING Банк, а гарант за нейната реализация е Нафтекс Петрол ЕООД, дъщерна компания на Петрол АД.
Управителният съвет на Петрол АД е овластен да приеме международен проспект за емисията еврооблигации, както и да конкретизира допълнително всички параметри като лихвен процент, начин на изчисляване и плащане на лихвата, условия за издаване и обратно изкупуване и други.
Редовното общо събрание на акционерите на дружеството насрочено за 5 юни, ще се гласува за овластяване на управителния съвет и изпълнителния директор да сключат договори за покупко-продажба на акции или дялове от капитала на ПФК Нафтекс АД, Вратцата ООД, Транслото АД, Еврокапитал България ЕАД, Петрол Карт Сервиз ЕООД, Петрол Инженеринг АД, Варна Бизнес Сървисиз ООД, БПИ ЕАД, Петрол Сторидж ЕООД и Петрол Трейд. На събранието ще бъде взето и решение за разпределяне на финансовия резултат от миналата година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, даващи право на глас в общото събрание, е 18 май 2006 година. Петрол обяви печалба от 4.35 млн. лв. за първото тримесечие на тази година, докато за същия период на миналата година положителният финансов резултат на дружеството е бил 33 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във