Банкеръ Daily

Новини

ПЕТ ФИРМИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА ПОРЪЧКА НА МДААР

“Сименс Ай Ти Солушънс енд Сървисис” ЕООД, консорциум “Център за е-правителство”, консорциум “Сторма”, “Хюлет Пакард България” ЕООД и консорциум “ИнфоПрогрес” са участниците в откритата от МДААР обществена поръчка за изграждане на три териториални центъра на електронното правителство, съобщиха от Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Поръчката включва разработката и внедряването на услуги в електронен вид, осигуряване на интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво чрез изграждането и експлоатационно осигуряване на три териториални центъра на електронното правителство – в София, Сливен и Варна.
Предназначението на центровете е да осигури интегрирана технологична инфраструктурна рамка за реализация на електронните услуги на централните и на териториалните органи на изпълнителната власт на базата на Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) и Единна среда за обмен на документи.
Изпълнението на проекта е предвидено в рамките на три години, като ще се реализира на три етапа. Първият етап включва изграждането на технологичната инфраструктура на взаимосвързаните мрежови опорни точки на териториалните центрове на електронното правителството, развитие на електронни услуги съгласно описанието в Техническото задание за конкретната обособена позиция и пълното изпълнение на специфичните задачи, дефинирани в същата точка.
Вторият етап включва осигуряване на необходимата структурна надеждност на системата; развитие на електронни услуги съгласно описанието в Техническото задание за конкретната обособена позиция; методическа експертна дейност; експлоатационно осигуряване на опорните точки и поддръжка на постигната функционалност на предишен етап.
Третият етап включва развитие на електронни услуги съгласно описанието в Техническото задание за конкретната обособена позиция; методическа експертна дейност за конкретната обособена позиция; експлоатационно осигуряване на опорните точки и поддръжка на постигната функционалност на предишен етап.
Очакваните ефекти от проекта са намалена административна тежест в резултат на по-ефективното организиране на дейностите, намаляване на разходите по обслужването в дългосрочен план, по-голяма прозрачност при обслужването, по-добра координация между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури, по-добра комуникация и обратна връзка с потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във