Банкеръ Daily

Новини

Перспективите и предизвикателствата пред българските износители бяха дискутирани на бизнес форум, организиран от Пощенска банка

Представители на Юробанк И Еф Джи Груп, министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и ключови представители на бизнеса, инвеститори, дипломати и големи корпоративни клиенти на банката от над 150 експортно-ориентирани фирми, дискутираха предизвикателствата и възможностите пред сектора. В рамките на официалната среща, проведена в партньорство с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, беше подчертано значението на държавната подкрепа за популяризиране на международната търговия като цяло и в частност - нуждата от подкрепа на износителите в България.
Д-р Платон Монокрусос, помощник генерален мениджър и ръководител отдел „Изследване на финансовите пазари“ в Юробанк И Еф Джи Груп и Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, представиха анализите и прогнозите относно новия модел на икономическото развитие в периода след кризата през призмата на експортната политика. „Надяваме се, че с тази среща ще допринесем за развитието на износа, за което се нуждаем от подкрепа, както от страна на правителството, така и от частния сектор. Пощенска банка има готовност да окаже подкрепа на фирмите износители, както чрез предоставяне на пакет от услуги, така и с всички необходими ресурси. Смятаме, че създаването на Българска асоциация на експортно-ориентираните фирми ще допринесе много за идентифицирането и развиването на благоприятни възможности пред българския експорт”, заяви Антъни Хасиотис в рамките на срещата.
През изминалата година общата стойност на българския експорт нараства с повече от 33% до 15.6 млрд. евро. Данните показват, че българските търговски връзки са основно със страни от ЕС и съседните държави в региона. В топ 5 от експортните дестинации за българския бизнес са Гърция, Румъния и Турция, към които е насочен повече от #188; от целия износ на страната. Експортът играе значителна роля във възстановяването и развитието на икономиката.
В своя анализ д-р Монокрусос набеляза средносрочните предизвикателства пред икономиката на България. „Икономиката трябва да се приспособи към новите условия на намалени капиталови потоци (нетните преки чуждестранни инвестиции намаляват с 55% на годишна база през 2009 г. и с още 51.8% през 2010 г., до близо 1.3 млрд. евро). Важно е да се намали прекомерният дефицит и да се разработи средносрочна рамка за насочване на структурните бюджетни излишъци, за да се осигури кофинансиране от ЕС и да се подсили фискалният резерв. Необходими са и реформи в социалното осигуряване и съдебната система. От много голямо значение е банковата система в страната да продължи да се поддържа стабилна и да се осигурят условия за бързо влизане в ERM II”.
В рамките на срещата беше отбелязана готовността на Пощенска банка да играе основна роля в подпомагането на компаниите, които искат да се насочат към експортни дейности и по този начин подкрепят развитието на икономиката на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във