Банкеръ Daily

Новини

ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ КУПИ 30% ОТ ПАМПОРОВО АД

В БФБ-София АД е постъпила информация за сключена блокова сделка с акции на Пампорово АД - Смолян. Упълномощен инвестиционен посредник е бил ТБ СИБанк АД, а продавачът Tourist Invest AG, Цюрих е прехвърлил 323 334 бр. акции от туристическото дружество, представляващи 30% от капитала му. Купувачът - Перла Мениджмънт ЕООД, е платил по 1 лв. за всяка ценна книга, или общо 323 334 лв. за целия пакет.
Дейността на Перла Мениджмънт е свързана със спомагателни туристически дейности, а негов едноличен собственик е Диян Христов Станчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във