Банкеръ Daily

Новини

Периодичните печатни издания трябва да посочват действителния си собственик

Периодичните печатни издания трябва да посочват действителния си собственик, приеха на първо четене депутатите. Това реши Народното събрание, приемайки промените на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Парламентът регламентира, че под действителен собственик се разбира физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице, което притежава участие в издателя. Информацията за тях трябва да се публикува в първия брой на печатното издание за всяка календарна година. До пет дни до отпечатването му издателят е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация за действителния собственик на издателя. Депутатите приеха министерството да помества на интернет страницата си информацията за собствениците в десетдневен срок от получаването на декларациите. Производителят и разпространителят на списанията и вестниците ще носят отговорност за наличието в изданията на информацията за собствениците в изданията. Контролът за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите се възлага на кметовете на общини. Предвижда се приходите от глобите и имуществените санкции да постъпват по бюджетите на съответните общини. Според промените, глобите ще са в размер от 1000 до 2000 лева, а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лева. С промените правителството цели да се гарантира прозрачността на собствеността на печатните медии, за да се осигури защита на основни права на гражданите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във