Банкеръ Daily

Новини

Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД навърши 15 години

В Шератон София Хотел Балкан се състоя тържественото честване на 15-годишнината от създаването на Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД. Сред гостите на събитието бяха представители на правителствени и неправителствени организации, финансови институции, служители и партньори на компанията.
Поздравителни адреси бяха получени от Божидар Данев – председател на Българска стопанска камара, Нено Павлов – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, и Никола Абаджиев – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
В поздравителните приветствия е изтъкната положителната оценка за постигнатите през годините добри резултати и професионални успехи в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, както и съществения принос на компанията за създаването, утвърждаването и развитието на българския пенсионен модел и на пенсионната реформа в страната.
Ако мога да обобщя в едно изречение изминалите 15 г. за компания Съгласие, то ще се събере в няколко думи – неуморен труд, безкомпромисен професионализъм, работа в полза на развитието на пенсионно осигурителната система и най-вече грижа за интересите на хората, които ни повериха своите пенсионни спестявания, казва Милен Марков, главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД.

Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД е учредена през 1995 година. От основаването си до 1999 г. тя работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
През 1996 г. компанията е един от учредителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. През периода 1998-1999 г. ПОК Съгласие АД активно участва в разглеждането на проекта за закон за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, който е приет през юли 1999 година.
Понастоящем за ПОК Съгласие АД работят 101 служители в 41 офиса в цялата страна и над 4000 осигурителни посредника. Компанията управлява три пенсионни фонда: Универсален пенсионен фонд Съгласие, Професионален пенсионен фонд Съгласие и Доброволен пенсионен фонд Съгласие.
По данни на Комисията за финансов надзор показателите, характеризиращи дейността на управляваните от компанията пенсионни фондове към 31 март 2010 г., са: осигурени лица – 453 657 души и управлявани нетни активи – 369 342 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във