Банкеръ Daily

Новини

Пенсионните фондове трупат загуби

От март насам частните пенсионни фондове свиват доходността си, а вече втори месец трупат и загуби. След като регистрираха отрицателни резултати през май, индексите на пенсионните фондове светят още по-ярко червено през юни, показват последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
Индексът на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) е спаднал с минус 0.4% през юни, а от началото на годината е прибавил 1.6%. За полугодието с най-голям ръст е Пенсионноосигурителен институт АД (+4.7%).
Индексът на професионалните пенсионни фондове (ППФ) се понижава с минус 0.3% за последния месец, а от началото на годината е на плюс 1%. За първите шест месеца на годината с най-голям ръст е Пенсионноосигурителен институт АД (+3,1%), а с най-малко повишение е ПОК ДСК-Родина АД (+0.3%).
Индексът на универсалните пенсионни фондове (УПФ) отстъпва с минус 0.4% през юни, а от началото на годината се повишава с 1.1%. С най-висока доходност за периода януари-юни и тук е Пенсионноосигурителен институт АД (+3.4%). С най-ниска доходност отново е ПОК ДСК-Родина АД с минус 0.1%.
Средната доходност на пенсионните фондове за две години назад леко се е понижила през юни спрямо март, показва статистика на Комисията за финансов надзор. В края на полугодието тя е 6.4% при 8.3% за март. Това е процентът, с който са нараснали средно за последните 12 месеца парите на осигурените в универсални фондове. Комисията прави изчисленията си на база период от 24 месеца назад, тъй като пенсионните фондове инвестират дългосрочно. Върху крайния размер на пенсията влияе доходността, получена за целия период на осигуряване - за 30-40 години.
Доброволните схеми сериозно са усетили спада на фондовите борси, който видяхме в последните месеци - техният среден резултат е паднал от 9.3% през март до 6.8% в края на юни. Преди дни техни представители обясниха, че загубите са основно от пазарите на акции, в които най-много инвестират доброволните фондове.
Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов е определил малко над 3% минимална доходност за задължителните универсални и професионални фондове. Нито една от схемите не е паднала под тази граница. Ако това се случи, дружеството трябва да задели собствени средства, за да попълни в партидите на клиентите си разликите между минимална и реално постигната доходност.

Таблица

Доходност

Месец ДПФ ППФ УПФ
януари 0.6% 0.4% 0.4%
февруари 0.4% 0.3% 0.4%
март 0.9% 1.0% 0.7%
април 0.6% 0.0% 0.4%
май -0.5% -0.4% -0.3%
юни -0.4% -0.3% -0.4%
За полугодието 1.6% 1.0% 1.1%

Легенда:
ДПФ - Доброволен пенсионен фонд
ППФ - Професионален пенсионен фонд
УПФ - Универсален пенсионен фонд

Facebook logo
Бъдете с нас и във