Банкеръ Daily

Новини

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ СА С ПО-ВИСОКА ДОХОДНОСТ ОТ МИНИМАЛНАТА

Комисията за финансов надзор е определила минимална доходност в размер на -0.64% на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за периода от 29 септември 2006 г. до 30 септември 2008 година. За професионалните пенсионни фондове за същия период тя е в размер на -1.56% на годишна база. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислен на годишна база, е 2.36%, а за ППФ съответно е 1.44 на сто.
За отбелязване е, че всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. От представините данни се вижда, че доходността е повлияна от спадащите цени на финансовите пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във