Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА ЗПАД БУЛСТРАД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО E 905 ХИЛ. ЛВ.

ЗПАД Булстрад публикува междинния си финансов отчет на Българска фондова борса - София, към 30 септември 2006 г., в който уточнява, че през отчетния деветмесечен период на 2006 г. дружеството отчита ръст в премийния приход от 3.4% спрямо същия период на 2005 г. и достига 113.98 млн. лева. Балансовите активи на компанията са се увеличили с близо 29 млн. лв. в сравнение с отчетените към 31 декември 2005 година. Собственият капитал през деветте месеца на 2006-та е нараснал с 4.3 млн. лв. спрямо края на миналата година и възлиза на 36.3 млн. лева.
Според данните от публикувания в сайта на БФБ отчет на дружеството за деветмесечието нетната му печалба възлиза на 905 хил. лв., като през същия период на 2005 г. тя е била 2.418 млн. лева. Брутният размер на възникналите претенции е 47.7 млн. лв., като в края на същия отчетен период през 2005 г. е малко над 48.1 млн. лева. Общите активи на компанията за деветмесечието възлизат приблизително на 196 млн. лв., докато в края на 2005 г. са били около 167 млн. лева.
Капиталът на компанията бе увеличен от 14.1 млн. на 19.7 млн. лв., разпределен в 1.974 млн. акции с номинал от 10 лева. Общото събрание на акционерите, което се проведе през юни, реши да разпредели дивидент за отчетната 2005 г. на стойност 2.23 млн. лв., или по 1.58 лв. на акция. На извънредно общо събрание на ЗПАД БУЛСТРАД, проведено на 27 септември 2007 г., председателят на надзорния съвет на ЗК Български имоти и член на управителния съвет на Виена Иншурънс груп Виена Иншуърънс Груп д-р Карл Финк бе избран за член на надзорния съвет на ЗПАД БУЛСТРАД. Виенската финансова група е собственик на българските дружества за общо застраховане и за животозастраховане Български имоти от 2002 година. Както вече писа в. БАНКЕРЪ, още през април 2006 г. Винер Щетише Алгемайне Ферзихерунг Акциенгезелшафт, или със съкратеното си наименование на английски - Виена Иншуърънс Груп, получи непряко акционерно участие в капитала на двете български застрахователни компании ЗПАД Булстрад и Булстрад Живот, като получи от Комисията за финансов надзор разрешение за непряко придобиване на повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на Ти Би Ай Асет Мениджмънт и в общото събрание на Ти Би Ай Инвест, които пък са част от структурата на групата Ти Би Ай Ейч Файненшъл сървисиз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във