Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА ВАРНА-ПЛОД АД ЗА ПОЛУГОДИЕТО Е 641 ХИЛ. ЛЕВА

Консервното предприятие Варна-плод АД, Варна е повишило печалбата си с почти 30% за първите шест месеца на годината до 641 хил. лв. спрямо 513 хил. лв. година по-рано, показва неконсолидираният отчет на дружеството, публикуван на БФБ-София. По-добрият резултат се дължи на ръста в приходите през първото полугодие с 18.2% до 1.03 млн. лева. Разходите за дейността пък са 274 хил. лева. Основният капитал на дружеството е 53 хил. лв. и е разпределен между основните акционери Бол Пропърти ЕООД с 49.99% от капитала и Елпром АД с 40.32% от капитала. Нетната печалба на Варна-плод АД за първото тримесечие на 2006 г. беше 300 хил. лв. и тя е по-висока с 16.28% от резултата за първите три месеца на предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във