Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА САФ МАГЕЛАН В КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ Е 854 ХИЛ. ЛВ.

Неконсолидираната печалба на САФ Магелан за деветте месеца на тази година се е увеличила до 854 хил. лв. спрямо 132 хил. лв. за същия период на 2006 година. Добрият резулат идва след скока в нетните приходи от продажби до 14.45 млн. лв. в сравнение с 1.85 млн. лв. година по-рано. Приходите от продажби на стоки нарастват над пет пъти до 8.58 млн. лева.
Основният капитал на САФ Магелан, чийто предмет на дейност включва търговия с месо, месни продукти, риба и рибни продукти, е 1.72 млн. лева. Основни акционери в дружеството са Георги Георгиев със 79.99%, Христо Петров със 7.81% и инвестиционното дружество Адванс Инвест с 6.99 на сто. Оперативното управление в момента се осъществява от съвет на директорите в състав Ефросина Иванова - председател, Виолета Антонова и Георги Георгиев - изпълнителен директор.
През последните две години акционерите на дружеството са получили дивиденти, като за 2006 г. той е в размер на 0.30 лв., а за 2005 г. - 2.70 лева.
Германската фирма Гаусепол Флейш (Gausepohl Fleisch) е отправила официално писмено предложение за закупуване на минимум 25.1% от акциите на САФ Магелан АД по пазарна борсова цена. Това съобщава сайтът на БФБ-София. Последната котировка на акциите на дружеството е от 29 октомври при ниво 29.99 лева.
Gausepohl Fleisch е една от най-големите месодобивни и месопреработвателни компании в Германия и Европа. Проучванията на немската фирма са показали, дейностите на двете предприятия се допълват взаимно и оптимално и съвместната им дейност би била много печеливша в бъдеще. Към момента САФ Магелан продава на българския пазар различни стоки, произведени от Gausepohl Fleisch, на обща стойност около 1.2 млн. лв. на месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във